LÄÄKEJÄTTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Vanhentuneet tuotteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, koska ne vaikuttavat luonnossa eläviin organismeihin. Tämän vuoksi käyttämättä jääneitä ltuotteita ei pitäisi laittaa sekajätteeseen tai viemäriin. Kotitaloutesi jätteet voit palauttaa apteekkiin ilmaiseksi.

Tuotteet voi palauttaa alkuperäisissä pakkauksissa. Poista kuitenkin henkilötietosi (ohjetarra) pakkauksen päältä. Kuumemittarit, jodipitoiset valmisteet ja ruiskut sekä neulat tulisi palauttaa erikseen pakattuina:

Neulat/muu viiltävä jäte on pakattava suljettaviin purkkeihin ja jäte on merkittävä erikseen.

Rikkoutuneet elohopeakuumemittarit palautetaan suljetussa lasipurkissa.

Jodipitoisia erikseen palautettavia valmisteita ovat esim. Betadine-tuotteet, Jodix-tabletit ja Iodosorb-valmisteet.