LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU

Lääkehoidon tarkistuksessa käydään läpi asiakkaan lääkityksen mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet, annosten oikeellisuus sekä ottoajankohdat. Myös lääkityksen taloudellisuutta tarkistetaan, lähinnä kelakorvaukset ja lääkevaihtomahdollisuudet.