KELA-KORVAUKSET JA SCHENGEN-TODISTUS

Näyttämällä apteekissa Kela-korttisi tai henkilöllisyystodistuksesi ja antamalla luvan suorokorvaustietojesi katsomiseen, saat lääkkeidesi sairausvakuutuskorvauksen (Kela-korvauksen) jo apteekissa.

LÄÄKEKORVAUSLUOKAT    KORVATAAN  

Peruskorvaus                           40 %

Alempi erityiskorvaus               65 %  

Ylempi erityiskorvaus               100 %, asiakkaan lääkekohtainen omavastuu 4,50 euroa

Saat korvausta sairautesi hoitoon reseptillä ostetuista korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt.

Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu ei koske alle 18 -vuotiaita. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Apteekissa on aina ajantasainen tieto asiakkaan alkuomavastuusta.

Vuosiomavastuu eli lääkekatto on lääkekuluille sovittu vuosittainen yläraja. Lääkekattojärjestelyn tarkoitus on estää yksittäisen henkilön lääkekustannusten nouseminen kohtuuttoman korkeaksi. Lääkekaton suuruus vuonna 2022 on 592,16 euroa. Vuosiomavastuun täytyttyä maksat jokaisesta korvattavasta lääkkeestäsi 2,50 euroa.

Kela seuraa reaaliajassa lisäkorvaukseen oikeuttavan vuosiomavastuun täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Myös maksamasi alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Kun vuosiomavastuu on ylittynyt, saat lisäkorvauksen suoraan apteekista.

Voit myös seurata vuosiomavastuun kertymistä Kelan asiointipalvelussa, www.kela.fi/asiointi

Neuvomme mielellämme lääkkeiden korvauksiin liittyvissä asioissa.

 

SCHENGEN-TODISTUS

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla matkustajan tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus matkustaessaan Schengen-alueella. Huumaus- tai psykotrooppisiin aineisiin kuuluvat esimerkiksi useat uni- ja rauhoittavat lääkkeet, sekä opioidikipulääkkeet.

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari, ja Viro.

Suomalainen apteekki voi antaa todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistus on hankittava lääkkeen toimittaneesta apteekista ja se on voimassa korkeintaan 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Todistus voidaan antaa myös lapselle, joka on merkitty vanhempiensa passiin.

Ota mukaan apteekkiin todistuksen laatimista varten:

  • lääkepakkaus
  • lääkettä koskeva lääkemääräys (ei tarvita, jos kyseessä on sähköinen lääkemääräys)
  • matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti)
  • dokumentti, josta selviää kotiosoitteesi ja matkan kesto

Schengen-todistuksen hinta on 10 euroa/lääke (alv 0%)